Vaikuttavuutta harjoituksiin

Näyttelijä Jussi Puhakka:
Miksi vuorovaikutustaitoja kannattaa harjoitella?
Tyypillinen harjoiteltava tilanne on palautteen antaminen esimiestyössä. Eri ihmisiä motivoivat eri asiat. Esimiehen kannattaa opetella käyttämään kullekin sopivia vuorovaikutuksellisia keinoja. Vaikka käsiteltävät asiat ovat monille jo ennestään tuttuja teoriassa, ne helposti unohtuvat käytännön työssä. Oppiminen vaatii harjoittelua ja toistoja.

Miten harjoittelutilanne vastaa todellista tilannetta työpaikalla?
Vaikka tunnelma on positiivinen ja osallistujilla hauskaa, on oman työn tekeminen kollegojen silmien alla aina jännittävää. Tästä painetilasta on kuitenkin hyötyä, sillä ihmiselle on ominaista tarttua automaattisesti tutuimpiin keinoihin ja toimintatapoihin juuri paineen alla. Tätä kautta pääsemme hyvin lähelle todellista tilannetta. Osallistujat voivat myös keskittyä omaan todelliseen työrooliinsa, kun näyttelijä reagoi roolihahmonsa mukaisesti impulsseihin, joita henkilö antaa.

Mikä menetelmässä on mielestäsi parasta?
Menetelmän vahvuus on, että jokaisella on vapaus kokeilla, kysyä sekä havainnoida itseä ja muita. Tilanteita tarkkaillaan suurennuslasilla; keskeytetään ja toistetaan, kelataan ja muutetaan. Vaikka tilanteessa on aina yksi henkilö kerrallaan, on tekeminen yhteistä. Ilmapiiri on keskusteleva. On helpompaa ja äärimmäisen kehittävää havainnoida tilanteita tarkkailijan asemasta, jakaa huomioita sekä oivalluksia ja myös nauraa yhdessä. Jokainen tapahtuma on arvokas ja niin onnistuneet kuin korjausta vaativat vuorovaikutukselliset ilmiöt saavat huomion.