Kehity kanssani
innostavaksi
vuorovaikuttajaksi

Kehity kanssani
innostavaksi vuorovaikuttajaksi

Kohtaamiset ovat työelämän totuuden hetkiä.

Onnistumisen avaimet positiivisessa vaikuttamisessa:

 • Ole läsnä
 • Keskity kuuntelemaan
 • Johda kysymyksillä
 • Kannusta ja kiitä
 • Perustele selkeästi

Missä haluaisit kehittyä?

Annika Juonela
Kun haluatte vaikuttavia kohtaamisia

Annika Juonela
KK
Johdon työnohjaaja (CSLE)

+358 400 400 410
annika.juonela@kehity.fi

Valmennuspalvelut

Johdon coaching

Coaching on prosessi, jonka tuloksena

 • Keskittyminen ydintehtäviin paranee
 • Rohkeus puuttua hankaliin tilanteisiin kasvaa
 • Positiivisuus ja hallinnan tunne vahvistuvat

Yksilöohjaukset esimiehille ja asiantuntijoille
Ryhmäohjaukset johtoryhmille ja tiimeille

Esimiestyö

Esimiesten valmennusten tuloksena

 • Itsensä johtamisen keinot paranevat
 • Valmentava ja positiivinen johtamisote vahvistuu
 • Taito antaa palautetta kehittyy

Asiakaskokemus

Palvelu- ja myyntivalmennusten tuloksena

 • Oman asenteen merkitys onnistumisessa kirkastuu
 • Taito johtaa tehokkaasti keskusteluja paranee
 • Valmius yllättää asiakas positiivisesti kasvaa

Työyhteisötaidot

Työyhteisövalmennusten tuloksena

 • Oman vastuun osuus motivaatiossa selkiytyy
 • Keinot vaikuttaa positiivisesti työilmapiiriin lisääntyvät
 • Valmius muutosten kohtaamiseen paranee

Kehittämisen keinoja

Miksi harjoituksissa kannattaa käyttää ammattinäyttelijää?
Miten WorkPlace Big Five -persoonallisuusprofiili tukee henkilökohtaista kasvua?
Missä tilanteissa Peili-käyttäytymistyylin tunnistamisesta on hyötyä?

Yhteys

Kehittämispalvelut
Annika Juonela Oy